Clann Ulaidh / The Children of Ulster

Clann Ulaidh

Bidh Clann Ulaidh, laoigh 's a lurain

Bidh Clann Ulaidh air do bhanais

Bidh Clann Ulaidh, laoigh 's a lurain

Dèanamh an danns' air do bhanais

 

Sèist

Bidh Clann a' Righ, bidh Clann a' Righ 

Bidh Clann a' Righ air do bhanais

Bidh Clann a' Righ seinnear a' phìob

Òlar am fìon air do bhanais

 

Bidh Clann Amhlaidh na fir ghreannmhor

Bidh Clann Amhlaidh air do bhanais

Bidh Clann Amhlaidh na fir ghreannmhor

Dèanamh an danns' air do bhanais

 

Sèist

 

Bidh Clann Choinnich nam feachd soilleir

Bidh Clann Choinnich air do bhanais

Bidh Clann Choinnich nam feachd soilleir

Dèanamh an danns' air do bhanais

 

Sèist

 

Bidh Clann Dhòmhnaill tha cha neonach

Bidh Clann Dhòmhnaill air do bhanais

Bidh Clann Dhòmhnaill tha cha neonach

Dèanamh an danns' air do bhanais

 

Sèist

 

The Children of Ulster

The Children of Ulster, my lamb, my treasure

The Children of Ulster will be at your wedding

The children of Ulster, my lamb, my treasure

Will be dancing at your wedding

 

Chorus

The King's children, the King's children

The King's children will be at your wedding

The King's children - the pipes will be played

Wine will be drunk at your wedding

 

The Clan MacAulay - a merry crowd

The Clan MacAulay will be at your wedding

The Clan MacAulay - a merry crowd

will be dancing at your wedding

 

Chorus

 

The Clan Mackenzie, bright in their clothing

The Clan Mackenzie will be at your wedding

The Clan Mackenzie, bright in their clothing

will be dancing at your wedding

 

Chorus

 

The Clan MacDonald and it's no wonder

The Clan MacDonald will be at your wedding

The Clan MacDonald and it's no wonder

will be dancing at your wedding

  

Chorus